Luminometr

NOVALUM best
Aparat Charm novaLUM jest przenośnym analizatorem testów luminescencyjnych firmy Charm Sci., takich jak: PocketSwabPlus (ATP-kontrola higieny powierzchni), WaterGiene (ATP-kontrola higieny wody), FieldSwab (ATP-kontrola higieny obszaru poddanego bezpośredniemu działaniu promieniowania UV).

Aparat novaLUM współpracuje z programem nova link. Wszystkie dane zapisane w pamięci aparatu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu, przenoszone do arkusza kalkulacyjnego w komputerze, drukowane lub przenoszone do programu nova link.

Pozwala to na prowadzenie testów w terenie, opracowywanie wyników i ich drukowanie w zupełnie innym miejscu np. w biurze.