Charm Streptomycyna EU/FR

Test Charm Streptomycin jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm Streptomycin wykrywa Streptomycynę na poziomie EU/ CODEX MRL oraz Unii Celnej.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego.

Charm Streptomycin
Antybiotyki wykrywane Poziomy wykrywane w ppb Kodeks MRL w ppb Regulacja Federacji Rosyjskiej w ppb
Streptomycin 25 200 200
Dihydrostreptomycin 25 200 200

CZAS ANALIZY 8 minut, temperatura 56˚C