Charm QUAD EU/FR

Test Charm QUAD jest metodą immunoreceptorową wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm QUAD TEST wykrywa antybiotyki z grupy beta-laktamowej, tetracyklin, streptomycyn, chloramfenikolu na poziomie Federacji Rosyjskiej.

Charm QUAD Test
Beta-laktamy  wykrywane Poziomy wykrywane
w µg/kg
Kodeks MRL
w  µg/kg
Tetracykliny wykrywane Poziomy wykrywane
w  µg/kg
Regulacja Federacji Rosyjskiej
w  µg/kg
Amoxicillin 3-5 4 Chlortetracycline 4-6 10
Ampicillin 3-4 4 Doxycycline 6-10 10
Cefacetrile 20-40 125 Oxytetracycline 4-6 10
Cefalonium 8-12 20 Tetracycline 3-6 10
Cefazolin 20-40 50 Kodeks MRPL iRegulacja FR
w µg/kg
Cefoperazone 1-3 50
Cefquinome 10-20 20 Chloramphenicol 0,2-0,3 0,3
Ceftiofur and Metabolites 30-40 100/100 Kodeks MRL iRegulacja FR
w µg/kg
Cephapirin 20-35 60 Dihydrostreptomycin 75-150 200
Cloxacillin 20-30 30 Streptomycin 75-150 200
Dicloxacillin 20-30 30
Penicillin G 2-3 4/4

 

Czas analizy 5 minut, temperatura 40˚C.