Charm MRLBLTET 8/16

Test Charm MRLBLTET jest metodą immunoreceptorową wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami i intensywność koloru w strefie odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLTET wykrywa Beta-laktamy i Tetracykliny na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.

Charm MRLBLTET po 8 minutach inkubacji
Beta-laktamy
wykrywane
Poziomy wykrywane
w µg/kg
Kodeks MRL
w µg/kg
Tetracykliny
wykrywane
Poziomy wykrywane
w µg/kg
Kodeks MRL
w µg/kg
Amoksycylina od 2.5 do 4.0 4 Chlortetracyklina od 50 do 100 100
Ampicylina od 2.5 do 4.0 4 Oxytetracyklina od 50 do 100 100
Cefacetril od 6 do 12 125 Tetracyklina od 10 do 30 100
Cefaleksyna od 15 do 30 100
Cefalonium od 3 do 5 20
Cefazolina od 8 do 16 50
Cefoperazon od 4 do 8 50
Cefkuinom od 15 do 20 20
Cetiofur i Metabolity od 10 do 20 100/100
Cefapiryna od 4 do 8 60
Kloksacylina od 25 do 35 30
Dikloksacylina od 20 do 30 30
Penicylina G od 2 do 3 4

Czas analizy 8 minut, temperatura 56˚C