Charm MRLBLRFTET2 / FR

Test Charm MRLBLRFTET2 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego ROSA®. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami i intensywność koloru w strefie odczytuje się poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLRFTET2 wykrywa Beta-laktamy na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) oraz Tetracykliny na poziomie wymagań Unii Celnej.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.

Charm MRLBLRFTET2
Beta-laktamy wykrywane Poziomy wykrywane
w µg/kg
Kodeks MRL w µg/kg Beta-laktamy wykrywane Poziomy wykrywane
w µg/kg
Kodeks MRL
w µg/kg
Amoksycylina od 3 do 5 4 Kloksacylina od 10 do 20 30
Ampicylina od 3 do 4 4 Dikloksacylina od 10 do 20 30
Cefacetril od 30 do 50 125 Oksacylina od 10 do 20 30
Cefalonium od 8 do 12 20 Penicylina G od 1,5 do 2,5 4/4
Cefazolina od 15 do 30 50 Tetracykliny wykrywane Poziomy wykrywane
w µg/kg
Regulacja Federacji Rosyjskiej
w µg/kg
Cefoperazon od 1 do 2 50
Cefkuinom od 15 do 25 20 Chlortetracyklina od 6 do 10 10
Ceftiofur i Metabolity od 40 do 70 100/100 Doxycyklina od 6 do 10 10
Oxytetracyklina od 6 do 10 10
Cefapiryna od 10 do 20 60 Tetracyklina od 6 do 10 10

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C