Charm MRLBL3 / Rynek EU

Test Charm MRLBL3 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBL3 wykrywa antybiotyki z grupy Beta-laktamowej na poziomie lub poniżej EU/ CODEX NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.

Charm MRLBL3
Antybiotyki wykrywane Poziomy wykrywane
 w µg/kg
Kodeks MRL
w µg/kg
Amoksycylina od 3 do 5 4
Ampicylina od 3 do 4 4
Cefacetril od 30 do 40 125
Cefaleksyna > 500 100
Cefalonium od 8 do 12 20
Cefazolina od 20 do 40 50
Cefoperazon od 1 do 2 50
Cefkuinom od 15 do 25 20
Ceftiofur oraz Metabolity od 40 do 70 100
Cefapiryna od 10 do 30 60
Kloksacylina od 20 do 30 30
Dikloksacylina od 15 do 25 30
Oksacylina od 10 do 30 30
Penicylina od 2 do 3 4

                   Czas analizy 3 minuty, temperatura 56˚C