Charm Chloramfenikol EU/FR

Test Charm Chloramphenicol jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego ROSA®. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm Chloramphenicol wykrywa chloramfenikol na poziomie EU MRPL (minimalne wymagane wartości graniczne) oraz spełnia wymogi wykrywalności Unii Celnej.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego.

 

Charm Chloramphenicol
Antybiotyki wykrywane Poziomy wykrywane w ppb Kodeks MRL w ppb Regulacja Federacji Rosyjskiej w ppb
Chloramphenicol 0,15 0,3 0,3

CZAS ANALIZY 8 minut, temperatura 40˚C