Test Charm MRLBL3 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBL3 wykrywa antybiotyki z grupy Beta-laktamowej na poziomie lub poniżej EU/ CODEX NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.


Charm MRLBL3

Antybiotyki wykrywane

Poziomy wykrywane
 w µg/kg

Kodeks MRL
w µg/kg

Amoksycylina

od 3 do 5

4

Ampicylina

od 3 do 4

4

Cefacetril

od 30 do 40

125

Cefaleksyna

> 500

100

Cefalonium

od 8 do 12

20

Cefazolina

od 30 do 40

50

Cefoperazon

od 1 do 2

50

Cefkuinom

od 15 do 25

20

Ceftiofur oraz Metabolity

od 40 do 70

100

Cefapiryna

od 10 do 30

60

Kloksacylina

od 20 do 30

30

Dikloksacylina

od 15 do 25

30

Oksacylina

od 10 do 30

30

Penicylina

od 2 do 3

4          
                   Czas analizy 3 minuty, temperatura 56˚C


Charm MRLBL3