Test Charm MRL 3 Beta-laktamy jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBL 3 Beta-laktamy wykrywa antybiotyki z grupy Beta-laktamowej na poziomie lub poniżej EU/ CODEX NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości). Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.


                    Charm 3 MRLBL3 Beta-laktamy

Antybiotyki wykrywane

Poziomy wykrywane w ppb

Kodeks MRL w ppb

Penicylina

od 2 do 3

4

Ampicylina

od 3 do 4

4

Amoksycylina

od 3 do 5

4

Kloksacylina

od 20 do 30

30

Dikloksacylina

od 15 do 25

30

Cefacetril

od 30 do 40

125

Cefaleksyna

> 500

100

Cefalonium

od 8 do 12

20

Cefoperazon

od 1 do 2

50

Ceftiofur oraz Metabolity^

od 40 do 70

100

Cefkuinom

od 15 do 25

20

Cefuroksym

od 100 do 200

50

Cefapiryna

od 6 do 10

60

Cefazolina

od 30 do 40

50

   


                                                                                         

                                                                                                CZAS ANALIZY 180 sekund, temperatura 56˚CCharm MRLBL3