Test Charm MRL 3 Beta-laktamy jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego. Próbka mleka wchodzi w barwną reakcję z odczynnikami, której intensywność koloru w strefie, odczytuje się wizualnie lub poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBL 3 Beta-laktamy wykrywa antybiotyki z grupy Beta-laktamowej na poziomie lub poniżej EU/ CODEX NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości). Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego oraz owczego.


                    Charm 3 MRLBL3 Beta-laktamy

Antybiotyki wykrywane

Poziomy wykrywane w ppb

Kodeks MRL w ppb

Penicylina

od 2 do 3

4

Ampicylina

od 3 do 4

4

Amoksycylina

od 3 do 5

4

Kloksacylina

od 20 do 30

30

Dikloksacylina

od 15 do 25

30

Cefacetril

od 30 do 40

125

Cefaleksyna

> 500

100

Cefalonium

od 8 do 12

20

Cefoperazon

od 1 do 2

50

Ceftiofur oraz Metabolity^

od 40 do 70

100

Cefkuinom

od 15 do 25

20

Cefapiryna

         od 10 do 30            60

Cefazolina 

         od 30 do 40            50

Oksacylin

      od 10 do 30

30

   


                                                                                         

                                                                                                CZAS ANALIZY 180 sekund, temperatura 56˚CCharm MRLBL3